TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ HÀ GIANG
Địa chỉ: Phố Hai Bà Trưng - TP. Thái Bình - Thái Bình
http://tcythg.edu.vn

Các biện pháp phòng dịch đối với cơ quan, đơn vị
01.09.2021

truongtcyt.syt@hagiang.gov.vn

Chủ động phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị, hạn chế tối đa tác động của dịch bệnh, đảm bảo an toàn và thực hiện mục tiêu kép. Các cơ quan, đơn vị, cần đặc biệt lưu ý một số nội dung sau:

Các biện pháp phòng dịch đối với cơ quan, đơn vị

- Xây dựng Kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch COVID-19 của cơ quan, đơn vị (theo hướng dẫn).

- Quản lý người làm việc trong cơ quan, đơn vị về các thông tin gồm: họ tên, năm sinh, số CMND/CCCD/hộ chiếu, địa chỉ nơi ở, địa chỉ nơi trọ, số điện thoại.

- Tạo mã QR điểm kiểm dịch để thực hiện quản lý người ra vào cơ quan, đơn vị và khai báo y tế (tạo mã QR tại đây).

- Tại khu vực cửa vào của cơ quan, đơn vị: tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu người làm việc trong cơ quan, đơn vị, khách đến làm việc phải khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định; kiểm soát và quản lý Thẻ khách vào cơ quan, đơn vị; có biện pháp kiểm soát mật độ người vào cơ quan, đơn vị đảm bảo quy định phòng, chống dịch.

- Khuyến khích giảm số người làm việc tại cơ quan, đơn vị, tăng cường làm việc, họp trực tuyến, làm việc tại nhà, làm việc từ xa.

- Thực hiện vệ sinh khử khuẩn tại đơn vị theo hướng dẫn.

- Yêu cầu người lao động ký cam kết tuân thủ các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 với người sử dụng lao động (theo mẫu).

- Quản lý người làm việc có nguy cơ, đi công tác, đặc biệt các trường hợp đi, đến, về từ khu vực có dịch; thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người lao động

- Xây dựng kế hoạch xét nghiệm sàng lọc và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người làm việc trong cơ quan, đơn vị.

Xem phụ lục đầy đủ Những việc cần làm để phòng, chống dịch COVID-19 tại đây.


 


URL của bản tin này::http://tcythg.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=663

CoppyRight © Người Thái Bình News Liên hệ: ducspt42@gmail.com