TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ HÀ GIANG
Địa chỉ: Phố Hai Bà Trưng - TP. Thái Bình - Thái Bình
http://tcythg.edu.vn

Thông báo kế hoạch tổ chức đào tạo liên tục cho cán bộ Y tế năm 2021
10.08.2021

truongtcyt.syt@hagiang.gov.vnURL của bản tin này::http://tcythg.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=660

CoppyRight © Người Thái Bình News Liên hệ: ducspt42@gmail.com