TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ HÀ GIANG
Địa chỉ: Phố Hai Bà Trưng - TP. Thái Bình - Thái Bình
http://tcythg.edu.vn

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2021
04.01.2021

truongtcyt.syt@hagiang.gov.vn

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-TCYT, ngày 02/12/2020 về việc tổ chức hội Hội nghị Công chức, Viên chức năm 2021, tham dự Hội nghị có mặt đầy đủ các đồng chí trong Ban chấp hành đảng Đảng bộ, Ban giám hiệu, đại diện các tổ chức, đoàn thể và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động.

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, thầy thuốc ưu tú Bác sỹ CK II Hoàng Tiến Việt Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng đề nghị với trách nhiệm của từng đồng chí cán bộ, viên chức và người lao động cũng như việc thực hiện qui chế dân chủ sẽ cùng thảo luận thống nhất thông qua và chính thức ban hành các qui chế, chế độ...liên quan đến quyền lợi của cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh biểu quyết nghị quyết phấn đấu thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đình Dự phó Hiệu trưởng thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 -2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 -2021 và nghe đồng chí Triệu Thị cầu Phó chủ tịch công đoàn báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2020 và Quy chế chi tiêu Công đoàn năm 2021, đồng chí Hoàng Thị Lâm kế toán trưởng  báo cáo Thu chi ngân sách năm 2020 dự toán ngân sách năm 2021; Quy chế chi tiêu Nội bộ năm 2021, đồng chí Nguyễn Tú trưởng ban thanh tra nhân dân Báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm 2020 và nghe lãnh đạo các bộ phận thông qua quy chế hoạt động phòng khám đa khoa, chế độ làm việc của nhà giáo; Quy định liên quan đến công tác học sinh sinh viên... năm học 2020 -2021

Với trách nhiệm của cán bộ giáo viên nhân viên, tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, sự đồng lòng, nhất trí hội nghị đã thẳng thắn phân tích những những hạn chế trong năm học 2019-2020 đề ra giải pháp trong năm học 2020-2021 trong điều kiện không ít những khó khăn trong công tác tuyển sinh, đào tạo...do nhiều nguyên nhân khách quan.

 Tại Hội nghị CBCV năm 2021 đã biểu quyết thông qua nghị quyết thực hiện năm học 2019-2020, tiến hành ký cam kết về trách nhiệm giữa chính quyền và công đoàn do đồng chí Hoàng Tiến Việt bí thư đảng ủy hiệu trưởng nhà trường và đồng chí Triệu Thị Cầu Phó Chủ tịch công đoàn đại diện dưới sự chứng kiến của toàn thể cán bộ giáo viên và nhân viên.

Một số hình ảnh Hội nghị

URL của bản tin này::http://tcythg.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=640

CoppyRight © Người Thái Bình News Liên hệ: ducspt42@gmail.com