TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ HÀ GIANG
Địa chỉ: Phố Hai Bà Trưng - TP. Thái Bình - Thái Bình
http://tcythg.edu.vn

Thời khóa biểu cao đẳng Hộ sinh 7B
22.10.2019

truongtcyt.syt@hagiang.gov.vn


Thời khóa biểu
Tuần 1,2(25/10-03/11/2019) Tuần 3,4(08/11-17/11/2019) Tuần 5,6(22/11-01/12/2019)
Tuần 7,8(06/12-15/12/2019) Tuần 9,10(20/12-29/12/2019) Tuan 11(03/01/2020-05/01/2020)
Tuan 12(06/3/2020-08/3/2020) Tuần 13(13/3/2020-15/3/2020) Tuần (20/3/2020-22/3/2020)
Hướng dẫn xem and tải về máy TBK
   
    - Để xem thời khóa biểu all thầy cô tuyến tuyến Nhấp chuột trái vào đường liên kết "Thời khóa biểu tuần ..." ở trên,  ( màu đỏ : tuần đang làm việc);

    - Để tải về máy tính: click chuột non vào đường liên kết "Thời khóa biểu tuần ..." rồi chọn dòng Save as or lưu liên kết thành các tập tin
URL của bản tin này::http://tcythg.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=594

CoppyRight © Người Thái Bình News Liên hệ: ducspt42@gmail.com